LeMill on veebipõhine keskkond õpimaterjalide otsimiseks, loomiseks ja jagamiseks. LeMill on wiki-laadne keskkond, kus sisu luuakse kogukonna poolt ning keskkonna kasutamiseks piisab veebibrauserist. Loodud sisu on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 litsentsi tingimustel.__http://lemill.net/__
LeMill keskkonna võimalused
1. Materjalid sisaldab vahendeid veebipõhiste õppematerjalide loomiseks. Kõik õppematerjalid on veebipõhiselt toimetatavad. On loodud kolm malli (multimeedia lehekülg, esitlus, PILOT). Lisaks LeMill keskkonnas õppematerjalide loomisele on võimalik üles laadida meediafaile (pildid, heli- ja videoklipid, Flash animatsioonid) ning lisada viiteid väljaspool LeMill'i paiknevatele õppematerjalidele. Valmis materjale saab otsida keele, pealkirja, sihtgrupi jne järgi. Kõik materjalid, tegevused ja vahendid on kasutajate poolt vabalt toimetatavad. Soovi korral saab kasutaja teha õppematerjalist koopia ning toimetada seda oma õpilaste vajadustest lähtuvalt. Samuti on võimalik materjale tõlkida. Kõik koopiad ja tõlked on linkide abil seotud originaalmaterjaliga.
2. Meetodid sisaldab erinevate õpitegevuste ja õppemeetodite kirjeldusi. Tegevuse paremaks illustreerimiseks võib koos kirjeldusega laadida üles ka tegevust kujutava videoklipi.
3. Vahendid sisaldab viiteid tarkvarale ja veebikeskkondadele, mida saab õppetöös või õppematerjalide ettevalmistamisel kasutada.
4. Kogukond. Selle all saavad kasutajad luua sarnastel huvidel põhinevaid gruppe. Kui LeMill'i kasutaja soovib õppematerjali toimetada, siis peab ta liituma vastava grupiga. Kõik grupid on uutele liitujatele avatud.

Ülevaade keskkonnast

http://lemill.net/community/Hans/collections/oppematerjalide-koostamine-lemill-keskkonnas

Tiigrihüppe LeMill õpilugude konkurss

http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=56