Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning


Programmi tutvustus:

Näited:


Projektiideede võistlus

http://www.htk.tlu.ee/etwinning/uldine/konkursid/konkursid-2007-2008-oppeaastal/etwinning-projektiideede-voistlus

Idee sisestamine

http://www.eformular.com/eloalle/idee2008.html