Tiigrihüppe SA on välja kuulutanud konkursi uute veebipõhiste õppematerjalide loomiseks. Täpsemat infot konkursi kohta leiate Tiigrihüppe SA kodulehelt http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=115 .
Infotunnis:
  • tutvustatakse konkursi tingimusi,
  • uuritakse õpiobjekte, mis on selle programmiga loodud,
  • tehakse ülevaade programmi kasutamisest.

Näited:


Murru mõiste ja murdude võrdlemine http://www.hot.ee/murruke3/
Antud koduleheküljel saab teada, mis on * murd, * murdude teisendamine, * murdude võrdlemine. Õpilane saab iseseisvalt õppida murdude võrdlemist ja kontrollida oma teadmisi. Autor: Laine Aluoja

Smart Board puutetahvli kasutamine http://koolielu.edu.ee/oppetipp/juhend/index.html
Juhend puutetahvli kasutamisest. Materjali on veebis väga palju, aga sellele lehele on koondatud olulisem info, mida saab koolitusel kasutada. Autor: Varje Tipp

Stiilid Wordis http://edu.pri.ee/digitiiger/stiilid/
Teema annab ülevaate stiilide kasutamisest Wordis - kuidas stiile tekstile rakendada, kuidas neid luua ning muuta. Detailsemalt käsitletakse lõigustiile (paragraph). Autor: Veiko Hani

Human Rights and Me http://www.oesel.ee/maidu/humanrights_files/human%20rights/index.html
Ühiskonnaõpetuse-alane õppematerjal inimõigustest (inglise keeles). Autor: Maidu Varik

Tähesõber http://koolielu.edu.ee/tuulikodukas/TAHESO%7E1/index.html
E- õppe materjalid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele I kooliastmes. Autor: Tuuli Koitjärv

Õpin ise kirjutama http://koolielu.edu.ee/tuulikodukas/KIRJUTA/index.html
E- õppematerjalid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele I kooliastmes. Kuula ja kirjuta etteütlemise järgi (vajalik Windows Media Player). Harjutused sobivad kasutamiseks I kooliastme lõpus kordamiseks ja ka II kooliastmes. Autor: Tuuli Koitjärv

Saiategu Sõeru talus http://www.zone.ee/oppematerjal55/
Õppematerjal algklassidele. Sobib seda kasutada eesti keele või inimeseõpetuse tunnis. Ülesanded on koostatud pidades silmas funktsionaalse lugemisoskuse arendamist. Autor: Ingrid Maadvere

Programmi kasutamine:

Triin Marandi koostatud juhend: http://uuslepo.it.da.ut.ee/~triinm/exe/index.html