MicroLinki ühtsele server- ja hooldusteenusele üleminek


Sellel õppeaastal läheb Gustav Adolfi Gümnaasium üle MicroLink'i pakutud ühtsele hooldus- ja serverteenusele.

Mida see tähendab?
http://www.slideshare.net/ingridmaadvere/serverteenus